Skip to main content
Wordpress en Joomlaspecialist in Baarn, Soest en Amersfoort

Werkwijze

Bij het eerste kennismakingsgesprek noteren we alle wensen en voorwaarden. Hierna maken wij een vrijblijvende offerte. Deze sturen we op met een plan van aanpak. Na akkoord zullen we een testomgeving bouwen, waar de ontwikkelingen te volgens zijn. Er volgt dan een nieuw gesprek om de vorderingen te bespreken. Nadat wij de website in de testomgeving hebben afgerond is er nog een periode om de website te controleren. Na definitief akkoord zal de website worden gepubliceerd en het project worden afgerond.

Stap 1

In een eerste kennismakingsgesprek met de opdrachtgever bespreken we de wensen en de (rand)voorwaarden. Zo wordt gekeken welke modules handig zijn en wat voor beeldmateriaal gebruikt kan worden.

Stap 2

Een vrijblijvende offerte met een plan van aanpak wordt toegestuurd, op basis van het kennismakingsgesprek. Hierin staat ook het tijdpad en de kostenraming.

Stap 3

Dan volgt een bespreking van de offerte en zo nodig bijstelling van de afspraken. Uiteindelijk leidt dit tot een akkoord van de opdrachtgever.

Stap 4

De bouw van de testomgeving wordt gestart. En de opdrachtgever krijgt de mogelijkheid mogelijkheid om op afstand mee te kijken.

Stap 5

Tussentijdse bespreking(en) met de opdrachtgever over de voortgang. Eventueel worden nieuwe elementen toegevoegd, na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

Stap 6

De website wordt klaargezet in de testomgeving en vervolgens in een controleperiode getest in samenspraak met de opdrachtgever.

Stap 7

Als de opdrachtgever tevreden is en definitief akkoord op het resultaat geeft, dan volgt publicatie van de website. Tenslotte wordt het project afgerond en begint de fase van beheer en onderhoud.